Geolokalisera

Topografisk karta Erken

Interaktiv karta

Klicka på kartan för att visa höjden.

Om denna karta

Namn : Topografisk karta Erken, höjd, relief.

Plats: Erken, Svanberga, Norrtälje kommun, Stockholms län, Sverige (59.82738 18.46992 59.86225 18.65923)

Medelhöjd: 20 m

Minsta höjd: 4 m

Maxhöjd: 42 m

Erken ingår i delavrinningsområde (663876-165406) som SMHI kallar för Utloppet av Erken. Medelhöjden är 16 meter över havet och ytan är 57,6 kvadratkilometer. Räknas de 7 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 137,13 kvadratkilometer. Avrinningsområdets utflöde Broströmmen mynnar i havet. Avrinningsområdet består mestadels av skog (50 procent). Avrinningsområdet har 24,01 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 36,1 procent. Bebyggelsen i området täcker en yta av 0,83 kvadratkilometer eller 1 procent av avrinningsområdet.

Wikipedia (CC-BY-SA 3.0)